Thursday, August 11, 2011

आठवण.. नव्हे साठवण !

पुन्हा गणपती, पुन्हा practice,
पुन्हा जागरणं, पुन्हा सुखसागरची पावभाजी,
पुन्हा गुजराथी मेसचं जेवण, पुन्हा रात्री २ ला बंगलोर भटकंती !
पुन्हा तीच ओढ, तीच नशा... तीच धम्माल..
पण.. एक नवीन आठवण.. नव्हे साठवण !

Missing all those lovely moments.. I hope I live those again..

माझ्या सगळ्या बंगलोरस्थित मित्रमंडळाला अनंत शुभेच्छा !!

- - अदिती

1 comment:

Followers