Friday, August 26, 2011

इच्छा तेथे मार्ग!

               परवा माझ्या मामीशी सहज गप्पा चालू होत्या. मामी म्हणजे सदैव active ! आणि मामा गेल्या नंतर अमेरिका सोडून ती भारतात-पुण्यात आली आणि तिने स्व:ताला भरपूर activities मध्ये गुंतवून घेतलं. कोणालाही हेवा वाटावा असं तिचं रोजचं timetable  होतं. शाळेत शिकवणे, hobby  classes मध्ये शिकवणे, पेटी शिकणे अन वाजवणे,  हर त-हेच्या ग्रुप मध्ये सहभागी  होणे जसे - पत्ते-ब्रिज, भिशी, पुस्तक भिशी, ग्रुपसहल इ.  आजकाल वेळ जात नाही असं म्हणणा-यांना मामीचं उदाहरण  हमखास देता येईल. तर परवा ती बोलता बोलता म्हणाली, अगं आमच्या ग्रुप ची  मी आता प्रेसिडेंट झालेय सो कामं वाढणार. मला खूप आनंद झाला. पण प्रश्नचिन्ह होतंच की हा नक्की कोणता ग्रुप कारण तिचा असंख्य ग्रुप्स मध्ये सहभाग होता. कोणता ग्रुप विचारल्यावर ती म्हणाली, हा आहे आमचा 'singles चा ग्रुप'. नावावरून तशी कल्पना येत होती, पण तरी खोलात विचारल्यावर ती म्हणाली, या ना त्या प्रकारे single असलेले किंवा झालेले कोणत्याही वयोगटातले स्त्री-पुरुष या ग्रुप चे मेम्बर होऊ शकतात. म्हणजे त्यात divorcees आले, विधवा, विधुर आले, किंवा लग्नाचा पर्याय न स्वीकारलेले सुद्धा! हे सगळे दर रविवारी भेटतात आणि काही ना काही कार्यक्रम करतात. कधी वेगवेगळी चर्चा सत्र तर कधी dinner  programs! कधी picnics तर  कधी celebrities ना बोलावून त्यांचा मुलाखत कार्यक्रम! त्यात भरीस भर म्हणजे, ज्यांना (पुन्हा) लग्न करायची इच्छा आहे अश्या मेम्बर्स चे वेगळे ग्रुप करून त्यांचे त्या दृष्टीने पण एकत्र कार्यक्रम होतात जेणे करून त्यांना आपला साथीदार सापडावा. 

मला ऐकूनच इतका हुरूप आला. काय मस्त संकल्पना आहे. आयुष्यात घडलेल्या घटनांमुळे व्यथित होऊन उगाच आयुष्य पुढे 'रेटत' बसायचं की या अश्या नवीन संकल्पनांचा स्वीकार करून आयुष्याचं खरंच सोनं करायचं हे आता सर्वस्वी आपल्या हातात आहे. पूर्वी नव्हतं असं culture आपल्याकडे. पण  आता मात्र आपल्याकडे असे मार्ग आहेत हे पाहून खरंच आनंद झाला.

कोणीतरी मध्ये facebook wall वर लिहिलं होतं. 'Only you are the incharge of your happiness'. या वाक्याची खरी प्रचीती मामीकडून या  ग्रुप बद्दल कळल्यावर  आली. की खरंच तुम्हीच तुमच्या आनंदासाठी जबाबदार आहात आणि त्यात अश्या ग्रुपचे  माध्यम उपलब्ध असेल तर खरंच इच्छा तेथे मार्ग!

-अदिती


Thursday, August 11, 2011

आठवण.. नव्हे साठवण !

पुन्हा गणपती, पुन्हा practice,
पुन्हा जागरणं, पुन्हा सुखसागरची पावभाजी,
पुन्हा गुजराथी मेसचं जेवण, पुन्हा रात्री २ ला बंगलोर भटकंती !
पुन्हा तीच ओढ, तीच नशा... तीच धम्माल..
पण.. एक नवीन आठवण.. नव्हे साठवण !

Missing all those lovely moments.. I hope I live those again..

माझ्या सगळ्या बंगलोरस्थित मित्रमंडळाला अनंत शुभेच्छा !!

- - अदिती

Followers